Alucitidae


Alucita desmodactyla ZELLER, 1847
Alucita grammodactyla ZELLER, 1841
Alucita hexadactyla LINNAEUS, 1758
Alucita huebneri WALLENGREN, 1859