Chilo phragmitella (HÜBNER, 1805), Pyralidae, ID 62220