Eurrhypis pollinalis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Pyralidae, ID 64780