Stigmella naturnella (KLIMESCH, 1936), Nepticulidae, ID 880